Nguồn Lực Công Ty

Con người là nền tảng để phát triển công ty và tạo ra lợi nhuận.

Gần 10 năm hoạt động, Công ty In Ấn Minh Dương vẫn  theo đuổi chiến lược nhân lực bền vững:

+ Sàng lọc, Tuyển chọn, sử dụng nhân có lực tay nghề cao, có học vấn và thái độ làm việc tốt.

+Tạo ra một môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái đối với từng vị trí, từng cá nhân trong Công ty.

+Duy trì và phát triển một chế độ đãi ngộ tốt: đầy đủ- công bằng- xứng đáng- kịp thời cho người lao động.

+Tổ chức nhân lực mang tính phân quyền cao, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và minh bạch trong công việc.


*Sơ đồ hoạt động, tính đến năm 2015: