Lịch theo Catalogue 2015

STT

Thể Loại

Lịch Trắng

In Offset 4 màu 1 nội dung

In Offset 4 màu khác nhau

Số lượng cuốn

Số lượng cuốn

500C

1.000C

1.500C

2.000C

1.000C

1.500C

2.000C

1

Lịch 01 tờ: 
KT: 45 x 70 cm, Giấy C100

2

Lịch 05 tờ: nẹp thiết 
KT: 45 x 70 cm, Giấy C110

3

Lịch 07 tờ: nẹp thiết 
KT: 36 x 70 cm, Giấy C100

4

Lịch 07 tờ: lò xo  
41 x 63 - 36 x 70cm - C200

5

Lịch bàn chữ A  

Lịch Trắng

Ép nhũ (Đồng – Bạc)

Số lượng cuốn

100C

200C

300C

500C

KT: 22 x 16 cm, 19 x 22 cm, Giấy C230, 01 lò xo


KT: 22 x 16 cm, 19 x 22 cm, Giấy C230, có Note


6

Lịch lò xo giữa + 12 tờ
Khổ 37 x 68 cm


7

Lịch lò xo giữa + lốc
Khổ 37 x 68 cm


8

Sổ Agenda  

Giá Sổ

Ép nhũ (Đồng – Bạc)

Số lượng cuốn

100C

200C

300C

500C

14.5 x 20.5 cm


16.0 x 24.0 cm


9

Thiệp Xuân 2012

Giá từ 5.000đ đến 10.000đ / 1 bộ

10

Túi giấy (giấy - nilon)

Giá từ 2.500đ đến 5.000đ / 1 túi